Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA workshop zameraný na malé častice a nanočastice v potravinách (31.3.2022 – 1.4.2022)

21-01-2022

Úrad EFSA by chcel pozvať odborníkov zapojených do hodnotenia rizika v oblasti nanovied a nanotechnológií v potravinovom a krmivovom reťazci, aby sa zúčastnili na dvojdňovom workshope v Bruseli 31. marca a 1. apríla 2022.

Podujatie s názvom Stakeholder workshop on small particles and nanoparticles in food súvisí so zverejnením a implementáciou dokumentu „Usmernenia k technickým požiadavkám na regulované aplikácie potravinárskych a krmivových produktov na stanovenie prítomnosti malých častíc vrátane nanočastíc" z augusta 2021 a s aktualizáciou dokumentu „Usmernenia k hodnoteniu rizika nanomateriálov, ktoré sa majú uplatňovať v potravinovom a krmivovom reťazci: zdravie ľudí a zvierat".

Nové usmernenie o technických požiadavkách stanovuje potrebu hodnotenia prítomnosti nanočastíc pre materiály, ktoré nespĺňajú definíciu umelých nanomateriálov.

Rezervujte si termín: 31.3.2022 – 1.4.2022

Na podujatie je možné sa registrovať do 7. marca 2022.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood