Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA vydá odporúčanie pre označovanie a tvrdenie o potravinách

16-02-2021

​​

Odborníci a odborníčky na výživu z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytnú poradenstvo pri vývoji systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane balenia potravín v celej EÚ. Ich vedecká expertíza tiež prispeje k stanoveniu podmienok pre používanie výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.

Podľa akčného plánu stratégie EÚ "Z farmy na stôl" má Európska komisia (EK)​​ v úmysle do konca roka 2022 predložiť návrh harmonizovaného povinného nutričného označovania na prednej strane balenia potravín a stanovenia nutričných profilov. Cieľom je obmedziť propagáciu potravín, ktoré majú napr. vysoký obsah soli, cukru alebo tukov.

EK požiadala EFSA o poskytnutie vedeckého poradenstva v oblastiach:

  • živín, dôležitých pre verejné zdravie európskej populácie, vrátane zložiek potravín, iných ako živiny (napr. vláknina, energetická hodnota)
  • skupín potravín, ktoré hrajú dôležitú úlohu v strave európskych populácií a kategórií obyvateľstva
  • kritérií pre usmernenie výberu živín a zložiek potravín, iných ako živiny, pre nutričné profily

Žiadosť EK pre EFSA nezahŕňa vývoj modelu nutričných profilov ani poradenstvo pre súčasne používané modely.

EFSA vypracuje vedecké stanovisko, kde vyhodnotí najnovšie vedecké informácie a zdroje ako:

Verejná konzultácia k návrhu vedeckého stanoviska EFSA sa uskutoční do konca roku 2021. EFSA následne vydá vedecké stanovisko do marca 2022.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.

Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations Office
Tel. +39 0521 036 149
Email [email protected]

Iní ako predstavitelia médií sa môžu obrátiť na Ask EFSA Service.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood