Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA – Ročná správa za rok 2008

12-05-2009

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) publikoval Ročnú správu za rok 2008 – rok, v ktorom sa zdvojnásobil vedecký výkon, vydal 5-ročný Strategický plán a významne expandoval vedeckú sieť pre využívanie a výmenu informácií v rámci Európu i mimo nej. EFSA v roku 2008 finalizoval 489 vedeckých názorov, správ, poradenských dokumentov a vyhlásení. Sieť vedeckej spolupráce zahŕňala 1.200 expertov, 30 kontaktných miest pre bezpečnosť potravín a 400 vedeckých organizácií. EFSA Focal Points bol taktiež zavedený vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

„EFSA taktiež urobila veľký pokrok v zlepšovaní vedeckej nezávislosti a kvality, efektívnosti a prístupnosti. To garantuje prijať riaditeľmi v Komisii a v členských štátov čo najlepšie vedecké informácie včas“, povedala v ročnej správe predsedníčka riadiaceho výboru Diána Bánáti.

EFSA taktiež mapovala budúce smerovanie, priority a organizáciu v Strategickom pláne na roky 2009-2013 na pripravenie orgánu dozerajúceho na európsku bezpečnosť potravín pre náročné úlohy v strednodobom a dlhodobom horizonte, ako napríklad objavujúce sa riziká, klimatické zmeny a globalizácia. EFSA vyhodnotila spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Potravinárskou a poľnohospodárskou organizáciou spoluúčasť v seminári o zdravotnom dopade klimatických zmien na bezpečnosť potravín, vody a výživu za minulý rok.

Výkonná riaditeľka EFSA, Catherine Geslain-Lanéelle, okomentovala Výročnú správu slovami: „Rok 2008 bol rokom rozvoja a konsolidácie EFSA. Pôsobivý rast v našich vedeckých výstupoch bol sčasti spôsobený hospodárnosťou a narastajúcimi prostriedkami, ale predovšetkým kvalitou a obetavosťou EFSA expertov, partnerov a personálom. Navyše, vzrastajúca kvantita neprevýšila kvalitu. V línii s našou oddanosťou vo vedeckú kvalitu a transparentnosť, v roku 2008 sme uviedli vnútorné hodnotenia (audit) našich vedeckých výstupov.“

Zamestnancom EFSA sa darilo v roku 2008, 63 % zo 395 zamestnancov bolo zapojených do vedeckých aktivít. Boli vytvorené dva nové vedecké panely a sedem nových členov bolo zvolených do orgánov riadiaceho výboru. Pani Bánáti bola taktiež zvolená za predsedníčku riadiaceho výboru.

V roku 2008 zrýchlené metodiky zrealizovali niekoľko podnetov umožňujúce úradu poskytovať urgentné vedecké rady pre rozhodovanie európskym producentom v takých otázkach ako melamín v čínskych mliečnych výrobkoch, kontaminácia ukrajinského slnečnicového oleja či dioxíny v írskom bravčovom mäse.

Medzi hlavné vedecké námety roku 2008 bolo zmýšľanie Panelu na dopad klonovania zvierat na bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a welfare, funkcia potravín v radiacej sa antimikrobiálnej rezistencii ľudí, bezpečné hodnotenie účinných látok v pesticídoch, riziko hodnotenia látok pridávaných do potravín ako napríklad hliník, potravinárske farbivá a hodnotenie bezpečnosti aróm.

Koncom roka 2008, Vedecký panel na dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) začal vydávať stanoviská tvrdiace súvis s chorobou redukcie a detským vývinom alebo zdravím, a tvrdenia založené na nedávno rozvinutých vedeckých dôkazoch. EFSA na konci roka prijal celkom 4.185 podstatných zdravotných údajov.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood