Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA potvrdzuje, že kuracieho mäso je hlavným zdrojom prípadov campylobakteriózy u ľudí

29-01-2010

EFSA Panel pre biologické riziko (BIOHAZ) prijal stanovisko o miere akou mäso brojlerov  (kuracie) prispieva k prípadom campylobakteriózy u ľudí. Odborníci dospeli k záveru, že manipulácia, príprava a konzumácia mäsa brojlerov môže priamo tvoriť 20 až 30% prípadov campylobakteriózy u ľudí v Európskej únii.

V Európe, campylobakterióza je najčastejšie infekčné ochorenie prenosné zo zvierat na človeka prostredníctvom potravín a stanovisko potvrdzuje predchádzajúce zistenia, že hydinové mäso sa zdá byť hlavným, ak nie najväčším zdrojom nákazy ľudí. BIOHAZ odhaduje, že počet skutočných prípadov campylobakteriózy u ľudí bude pravdepodobne oveľa vyšší, ako sú oficiálne údaje. Predseda Panelu BIOHAZ profesor Dan Collins povedal: "Potrebujeme, aby naše závery boli  interpretované s opatrnosťou, pretože údaje o zdrojoch Campylobacter sú zriedkavé pre väčšinu členských štátov, a v niektorých prípadoch nie sú k dispozícii žiadne."

Panel BIOHAZ odporúča aktívny dohľad nad campylobakteriózou vo všetkých členských štátoch, vrátane snahy lepšie kvantifikovať úroveň nehlásenými prípadov u ľudí. Campylobakterióza je zvyčajne spojená s požitím veľkého množstva baktérií pochádzajúcich z kontaminovaných potravín alebo znečistenej vody. Ochorenie, ktoré môže viesť k hnačkám, bolestivým  kŕčom a horúčkam, postihuje najmä deti, dospievajúcu mládež a staršie osoby. EFSA spracovaný prehľad rôznych zdrojov infekcií Campylobacter u človeka predstavuje prvý krok v rozsiahlejšej  práci v tejto oblasti, ktorá by mala byť dokončená v roku 2010. Na žiadosť Komisie, BIOHAZ identifikoval a zaradil možné kontrolné body a navrhol konkrétne ciele na zníženie výskytu Campylobacter v rôznych stupňoch reťazca produkcie mäsa brojlerov. Táto ucelená práca podporí manažérov v oblasti riadenia rizika pri stanovení primeraných opatrení na zníženie počtu prípadov campylobakteriózy u ľudí v EÚ.

Poznámky pre redaktorov

Campylobakterióza - viac ako 200.000 prípadov campylobakterióza bolo zaznamenané v 24 členských štátoch EÚ v roku 2007. Neregistrované prípady campylobakteriózy sú tie prípady campylobakteriózy ktoré nie sú vykázané v oficiálnych štatistikách. Väčšina vyhodnocovacích systémov pre choroby spôsobené potravinami je závislá na návšteve pacientov s príznakmi ochorenia u lekára primárnej starostlivosti a následne na  správnej diagnostike. Ak pacienti nenavštívia v rámci  zdravotnej starostlivosti praktického lekára a / alebo Campylobacter nie je identifikovaný ako príčina choroby, to sú prípady, pre ktoré ochorenia nie sú hlásené.

Predchádzajúca expozícia Campylobacterom sa prejavuje na imunite a zohráva svoju úlohu.

Brojlery - v tomto stanovisku ako brojlery sú definované vtáky rodu Gallus gallus, ktoré sa konkrétne chovajú pre produkciu kuracieho mäsa v rôznych výrobných systémoch.

Pre médiá otázky, prosím, kontaktujte:
Steve Pagani, vedúci tlačového oddelenia
Tel: +39 0521 036149
E-mail: [email protected]


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood