Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA posudzuje riziko prenosu TSE prostredníctvom transferu embryí a umelého oplodnenia u malých prežúvavcov

07-01-2010

V dnes zverejnenom stanovisku, EFSA Panel pre biologické riziko (BIOHAZ) uviedol, že riziko prenosu klasickej formy scrapie prostredníctvom umelej inseminácie a prenosu embryí oviec a kôz sa pohybuje od nízkej úrovne až po zanedbateľnú. Experti však zdôraznili, že tieto údaje nie sú dostatočné ku konečnému záveru, že riziko je zanedbateľné.

Vzhľadom na podobnosti v procese vývoja choroby pre klasickú formu scrapie a BSE u malých prežúvavcov, odborníci považujú, že závery pre klasickú formu scrapie, by mohli byť platné aj pre BSE. Nemohli posúdiť riziko, ktoré predstavujú pre atypickú formu scrapie - iné prenosné formy spongiformnej encefalopatie (TSE) - vzhľadom na nedostatok poznatkov o vývojovom procese pre toto konkrétne ochorenie a o distribúcii infekčného agensu u postihnutých zvierat.

Po preskúmaní všetkých dostupných vedeckých informácií z uvedenej oblasti, odborníci zdôraznili, že existuje iatrogénne riziko prenosu TSE, ktoré je rizikom pre umelú insemináciu a pre vlastné činnosti pri prenose embryí, napríklad pri používaní derivátov zvieracích  hormónov súvisiacich s týmito postupmi. Navyše v stanovisku panelu BIOHAZ je zdôraznené, že neexistujú spoľahlivé údaje o ročnom počte umelých inseminácií a embryonálnych prenosov u malých prežúvavcov v EÚ, čo bráni kvantitatívne vyhodnotiť riziko prenosu TSE, ktoré je spojené s touto praxou. Experti vydali niektoré odporúčania, ktoré by mohli znížiť riziko prenosu TSE spojeného s týmito reprodukčnými technológiami a uľahčiť budúce hodnotenie rizík v uvedenej oblasti.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood