Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA odporúča alternatívy k používaniu klietok na zlepšenie dobrých životných podmienok brojlerov a nosníc

02-03-2023

​​​

Vedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporúčajú vyhnúť sa praktikám mrzačenia, obmedzovaniu krmiva a používaniu klietok s cieľom zlepšiť dobré životné podmienky chovných brojlerových kurčiat a nosníc. V nadväznosti nato, úrad EFSA zverejnil dve vedecké stanoviská, ktoré zahŕňajú rady týkajúce sa priestoru, hustoty zvierat, osvetlenia, prachu, hluku, podstielky a konštrukcií, ako sú vyvýšené plošiny.

Experti úradu EFSA hodnotili systémy chovu brojlerových kurčiat a nosníc používané v Európskej únii (EÚ) a identifikovali nebezpečenstvá, ktorým sú vtáky vystavené a s tým súvisiace dôsledky na ich dobré životné podmienky. Opísali spôsoby hodnotenia dobrých životných podmienok vtákov na základe reakcií zvierat a navrhli spôsoby, ako zabrániť alebo zmierniť negatívne dôsledky na dobré životné podmienky zvierat. Tieto dve hodnotenia sa týkajú celého výrobného cyklu od chovu a odchovu mladých vtákov až po chov brojlerov a nosníc. Vedci úradu EFSA sa zaoberali aj otázkami, ktoré predložila európska občianska iniciatíva „End the Cage Age“.

Infografika: Dobré životné podmienky brojlerov a nosníc

Podpora revízie právnych predpisov EÚ

Európska komisia (EK) požiadala o tieto vedecké stanoviská v rámci stratégie farm to fork. Tieto vedecké stanoviska poskytujú vedecký základ na podporu prebiehajúcej revízie právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. V druhej polovici roka 2023 sa očakáva legislatívny návrh EK.

Úrad EFSA už zverejnil vedecké stanovisko o dobrých životných podmienkach ošípaných z farmových chovov, tiež zverejnil aj päť stanovísk o dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat počas prepravy. Vedci úradu EFSA taktiež dokončujú práce na hodnoteniach týkajúcich sa dobrých životných podmienok chovaných teliat, dojníc a kačíc, husí a prepelíc.

Infografika: Dobré životné podmienky ošípaných na farme

Save the date

Úrad EFSA organizuje 28. marca 2023 verejné online podujatie, na ktorom predstaví výsledky svojich dvoch vedeckých stanovísk o brojlerových kurčatách a nosniciach. Registrácia je otvorená od 28. 2. 2023.

Úrad EFSA organizuje aj druhé podujatie o pripravovaných vedeckých stanoviskách o teľatách, dojniciach, kačkách, husiach a prepeliciach, ktoré sa uskutoční 23. marca 2023.  Viac informácií o podujatiach nájdete na webovej stránke EFSA

Viac informácií k tlačovej správe nájdete na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood