Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA – Bisfenol A - výzva a oznam

11-02-2010

Bisfenol A aktualizácia:  EFSA zvoláva stretnutie  a vyzýva členské štáty o príspevky.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyzve národných expertov z členských štátov EÚ na stretnutie začiatkom apríla s cieľom prerokovať pokračujúce aktivity pri vedeckej práci so zreteľom na bisfenol (BPA).

Na stretnutí bude EFSA predstaví svoj návrh stanoviska o BPA, ktoré je v súčasnej dobe pripravuje vedecký panel EFSA o materiáloch pre styk s potravinami (CEF Panel), pred jeho očakávaným prijatím v máji 2010. Schôdza umožní členským štátom, aby prispeli všetkými relevantnými výsledkami prác realizovanými na národnej úrovni na podporu dokončenie stanoviska EFSA.

Členovia Poradného fóra EFSA boli požiadaní, aby vymenovali národných expertov na účasť na zasadnutí spolu s členmi pracovnej skupiny CEF panelu na tému BPA.

EFSA uverejnil vedecké názory ohľadom BPA od januára 2007 do júla 2008. V októbri 2009, EFSA dostal ďalšiu žiadosť Európskej komisie, aby posúdila vhodnosť spracovania novej štúdie o možné dopady BPA nervový systém a ak je to potrebné, adekvátne aktualizovať prijateľný denný príjem (TDI).

  • Stanovisko Vedeckého Panelu pre potravinárske aditívne látky, arómy, pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami (AFC), týkajúce sa 2,2-bis (4-hydroxyfenyl) propán Bisfenolu
  • Toxikokinetika Bisfenolu A - Vedecké stanovisko Panelu pre potravinárske aditívne látky , aromatické látky, pomocné látky a materiály prichádzajúce do  styku s potravinami (AFC)

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood