Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA a ECDC navrhujú monitoring SARS-CoV-2 u noriek

20-02-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vydali spoločnú vedeckú správu, v ktorej navrhujú monitorovacie stratégie SARS-CoV-2 u noriek na kožušinových farmách.

Správa je odpoveďou na výskyt viacerých ohnísk SARS-CoV-2 na európskych norkových farmách. Skoré zistenie vírusu SARS-CoV-2 by malo byť na norkových farmách v EÚ prioritou, keďze vírus sa tu šíri veľmi efektívne.

Viac nájdete v článku "Ako zlepšiť monitoring SARS-CoV-2 u noriek?".​

Informácie o monitoringu a hlásení SARS-CoV-2 u zvierat nájdete tiež v článku "OIE nabáda krajiny k monitoringu SARS-CoV-2 u zvierat​".


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood