Facebook Statistics

Dôkladné umývanie rúk správnou technikou – nevyhnutná súčasť prevencie COVID-19

24-03-2020

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) na svojej webovej stránke uvádza, že dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä dôkladným umývaním rúk, možno zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19 a popisuje pravidlá pre čisté ruky (vrátane toho, kedy je nevyhnutné si umyť ruky).

Technika správneho umývania a dezinfekcie rúk:

Zdroj obr.: ÚVZ SRAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood