Facebook Statistics

Podujatia

DOD Badínskeho pralesa

09-10-2019

Milí milovníci divokej prírody, srdečne Vás pozývame 12. októbra 2019 na prechádzku chráneným územím spojenú s odborným výkladom pracovníkov správy CHKO-BR Poľana a Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča.

Odvoz do Badínskeho pralesa bude zabezpečený kyvadlovou dopravou od lomu nad obcou. Kvôli obmedzenej kapacite je potrebné sa zaregistrovať na obecnom úrade osobne, telefonicky alebo mailom. Návštevníkom je odporúčané terénne oblečenie a obuv.

Viac informácií nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood