Facebook Statistics
Značka Kvality

Celoeurópska legislatíva je v boji proti nekalým obchodným praktikám nevyhnutná

19-06-2017

Nekalé obchodné praktiky zo strany obchodných nadnárodných spoločností vážne ohrozujú európskych poľnohospodárov i spracovateľov. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes vystúpila na pôde Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoja vidieka Európskeho parlamentu v rámci iniciatívy boja proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci.

  • SR, ČR a Slovinsko predstavili v Európskom parlament základy návrhu celoeurópskej legislatívy proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci
  • MPRV SR urýchli prípravu novely zákona o neprimeraných obchodných praktikách v obchodných vzťahoch

„Náš boj proti nekalým obchodným praktikám neskončil úspechom nášho predsedníctva. Vytvorenie celoeurópskej legislatívy považujem v boji za zlepšenie postavenia poľnohospodárov a potravinovú bezpečnosť Európskej únie za kľúčovú. Predkladáme preto návrh, ktorý je základom pre celoeurópsku legislatívu proti nekalým obchodným praktikám,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Celoeurópsky regulačný rámec navrhnutý Slovenskom, Bulharskom, Českom, Maďarskom, Litvou a Slovinskom stanovuje základné pravidlá v boji proti nekalým obchodným praktikám, na ktorých môžu následne stavať jednotlivé členské štáty. Definuje a zakazuje konkrétne nekalé obchodné praktiky ako sú neskoré platby faktúr, používanie fixného bonusu, presúvanie prevádzkových nákladov na dodávateľa, zalistovacie poplatky, jednostranné zmeny zmlúv zo strany odberateľov, vrátenie nepredaného tovaru bez zaplatenia, či odmietnutie prevzatia zazmluvneného tovaru odberateľom bez náhrady škody.

MPRV SR pritom podniká aj aktivity v boji proti nekalým obchodným praktikám na národnej úrovni. Zrýchli prípravu novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch (362/2012 Z. z.), ktorého plánovanú novelizáciu presunulo z roku 2018 už na tento rok. Zákon bude rozširovať definovanie nekalých obchodných praktík, umožní rýchlejšiu splatnosť faktúr dodávateľov a posilní kompetencie ministerstva v ich postihovaní.­­­


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood