Facebook Statistics
Značka Kvality

Celkový príjem medi pod novou bezpečnou úrovňou

30-01-2023

Experti úradu EFSA vo vedeckom stanovisku zverejnenom 17.1.2023 dospeli k záveru, že kombinovaná expozícia medi zo všetkých zdrojov nepredstavuje pre obyvateľstvo EÚ zdravotné riziko.

Meď je základnou mikroživinou pre všetky živé bytosti vrátane človeka. Príliš veľa alebo príliš málo medi v strave môže viesť k zdravotným problémom. Je prirodzene prítomná v mnohých potravinách a do potravinového reťazca sa dostáva aj prostredníctvom jej používania v organických a konvenčných pesticídoch, kŕmnych a potravinových prísadách a ako živina v obohatených potravinách a výživových doplnkoch.

Nadmerné hromadenie medi v tele by mohlo byť pre človeka toxické, najmä pre pečeň. Vedecký výbor úradu EFSA dospel k záveru, že pri príjme do 5 mg denne sa neočakáva zadržiavanie medi, a stanovil prijateľný denný príjem (bezpečnú hladinu) 0,07 miligramu na kilogram telesnej hmotnosti pre dospelú populáciu. Odborníci na výživu v rámci následných opatrení stanovia prijateľný príjem pre mladšie vekové skupiny.

Odborníci úradu EFSA v prvom kroku hodnotili expozíciu medi zo všetkých potravinových a iných zdrojov. K príjmu medi významne prispievajú prirodzene sa vyskytujúce hladiny medi v potravinách a potravinových zložkách a dlhodobé používanie medeného náradia a medených rúrok. Príspevok pesticídov, prídavných látok do potravín a krmív alebo hnojív je však zanedbateľný.

Dojčenská výživa a pokračovacia dojčenská výživa významne prispievajú k expozícii dojčiat a batoliat medi v potrave. Nepriaznivé účinky expozície medi u detí sa však neočakávajú vzhľadom na vyššie výživové nároky detí na rast.

V predchádzajúcom vedeckom hodnotení sa experti úradu EFSA zaoberali nedostatkom medi vo výžive a primeraným príjmom pre všetky vekové skupiny.

Odkazy na nové vedecké stanovisko a verejnú konzultáciu nájdete na linkoch:

Viac informácií k tlačovej správe EFSA nájdete na webovej stránke EFSA.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood