Facebook Statistics

Buďte informovaní o novinkách!

25-01-2021

Slovenská národná platforma 3Rs vydáva s spolupráci s Národným kontaktným bodom siete PARERE, ktorý sídli na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pravidelný newsletter o novinkách z oblasti alternatívnych metód a toxikológie. 

E-mailový newsletter prináša informácie o dôležitých novinkách na Slovensku, o tuzemských i zahraničných udalostiach, záznamoch z konferencií či webinárov a o zaujímavej literatúre. Newsletter tak prispieva k propagácii a networkingu v oblasti alternatívnych metód na Slovensku.

Pozrite si prvý tohtoročný newsletter.

V prípade, ak máte záujem o zasielanie noviniek, kontaktujte nás.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood