Facebook Statistics

Bezpečnosť prírodnej zmesi illitu, montmorillonitu a kaolinitu (Argile Verte du Velay) pre všetky druhy zvierat

26-07-2018

Táto kŕmna doplnková látka je prírodnou zmesou illitu (~ 53%), montmorillonitu (~ 16%) a kaolinitu (~ 17%) a je označovaná ako MIMK.

V roku 2016 a 2017 vydal Panel pre Kŕmne doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách (FEEDAP) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) 2 vedecké stanoviská k bezpečnosti a účinnosti MIMK. Podľa týchto stanovísk je MIMK bezpečný pre prasiatka, ošípané a hovädzí dobytok na výkrm a malé druhy prežúvavcov (pri maximálnej koncentrácii 50 000 mg/kg kompletného krmiva). Závery k bezpečnosti MIMK pre hydinu či iné druhy zvierat nemohli byť vyslovené.

Európska komisia poskytla žiadateľovi možnosť predložiť doplňujúce informácie s cieľom dokončiť hodnotenie bezpečnosti pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ predložil novú tolerančnú štúdiu, ktorá bola uskutočnená u kurčiat na výkrm. Štúdia nepreukázala žiadny nežiaduci účinok MIMK až do hodnoty 100 000 mg/kg kompletného krmiva, čo je dvojnásobok súčasne používanej maximálnej koncentrácie v krmive.

FEEDAP vyslovil záver, že kŕmna doplnková látka MIMK je bezpečná v koncentrácii 50 000 mg/kg kompletného krmiva pre kurčatá na výkrm a malé druhy hydiny, pre výkrm hovädzieho dobytka a pre malé druhy prežúvavcov a ošípané. Pre všetky ostatné druhy a kategórie zvierat je MIMK bezpečná v koncentrácii 20 000 mg/kg kompletného krmiva.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5387


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood