Facebook Statistics

Sekcia lesnícka

Bezpečnosť prídavku vitamínu D3 do krmív pre ryby

06-03-2017

Panel pre prídavné látky a produkty alebo látky používané v krmivách pre zvieratá vypracoval tri vedecké stanoviská o bezpečnosti a účinkoch vitamínu D3 pre všetky zvieracie druhy v rozmedzí rokov 2012-2014, pričom dospel k záveru, že nebolo nájdené nebezpečenstvo pre ryby, ktoré by bolo spojené s používaním vitamínu D3, a to pri najvyššom autorizovanom obsahu 0,075 mg/kg krmiva.

Nórsky úrad pre bezpečnosť potravín sprístupnil Komisii niektoré štúdie o používaní vitamínu D3 pre ryby  a spotrebiteľov, ktoré sa týkali podstatne vyšších hladín (1,5 mg/kg krmiva), než aké navrhol úrad EFSA. Európska komisia požiadala úrad EFSA, aby znovu preskúmal poskytnuté informácie, a aby určil, či je možné zvýšiť súčasné hladiny vitamínu D3 v krmivách pre ryby.

Narastajúce používanie krmivárskych materiálov na rastlinnej báze v krmivách pre akvakultúry by mohlo viesť k poklesu obsahu vitamínu D3 v krmivách. Neexistuje však žiaden dôkaz toho, že súčasný maximálny celkový obsah vitamínu D3 v krmivách v EU (krmivo + suplementácia) by mohol viesť k znateľnému nebezpečenstvu – deficitu u lososovitých rýb. Panel FEEDAP vo svojom stanovisku uzatvára, že celková hladina 1,5 mg vitamínu D3/kg zmesného krmiva je bezpečná pre lososovité ryby, s bezpečnostným rozpätím prinajmenšom 10.

V prípade vytvorenia záveru o bezpečnosti celkovej dávky 1,5 mg vitamínu D3/kg krmiva pre iné ryby sú k dispozícii len nedostatočné dáta. Aj keď je hodnotenie bezpečnosti pre spotrebiteľa postihnuté neistotami týkajúcimi sa prenosu vitamínu D3 z krmív do rybacieho mäsa bolo uzavreté, že zvýšenie celkového obsahu vitamínu D3 v krmivách pre ryby do 1,5 mg/kg krmiva by nemalo viesť k tomu, že horná hranica prijateľného príjmu nebude prekročená ani u spotrebiteľov s vysokou spotrebou.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood