Facebook Statistics

Bezpečnosť pouličného predaja potravín (správa INFOSAN-u č. 3/2010)

12-07-2010

Základné kroky k zlepšeniu bezpečnosti pouličného predaja potravín

 • Pouličný predaj hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dostupnej, lacnej stravy pre  obyvateľstvo s nižším príjmom, predovšetkým v rozvojových krajinách.
 • Kontaminácia poulične predávaných jedál chemikáliami a mikrobiologickými patogénmi je jedným z hlavných faktorov prispievajúcich k alimentárnym ochoreniam.
 • Nízka sanitácia prostredia, neadekvátna infraštruktúra a neodborné zaobchádzanie sú hlavnými rizikovými faktormi, spojenými s pouličným predajom.
 • Väčšie povedomie pouličných predajcov o základných princípoch a postupoch na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, by bolo najefektívnejším spôsobom znižovania zdravotných rizík vyplývajúcich z pouličného predaja.
 • V rámci pouličného predaja potravín WHO prijala „Päť kľúčov pre bezpečnejšie potraviny“:
  1) dodržiavať čistotu
  2) surové a varené jedlo sa musí uchovávať oddelene
  3) zničiť nebezpečenstvo ak je to možné
  4) zabrániť množeniu sa mikroorganizmov
  5) používať bezpečné zdroje vody

Poulične predávané potraviny sú predávané takmer v každej krajine sveta. Komisia FAO/WHO - Codex Alimentarius definuje „poulične predávané potraviny“ (street vended foods), alebo kratší ekvivalent „pouličné potraviny“(street foods) ako potraviny na priamy konzum pripravené a/alebo predávané pouličnými a podomovými predajcami, predovšetkým na uliciach a v iných verejných priestoroch (CAC-GL 22 rev.1, 1999). Zatiaľ čo pouličná strava je dôležitým zdrojom hotových, nutrične bohatých a lacných potravín pre ľudí s nízkym príjmom, zdravotné riziko vyplývajúce z konzumácie takejto stravy, môže prevýšiť jeho prínosy. Táto správa by mala zabezpečiť nový pohľad na súčasné postupy na zlepšenie bezpečnosti pouličnej stravy a súčasne zachovať jej dostupnosť pre všetkých ľudí.

Viac informácií nájdete v dokumente Safety of street vended food.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood