Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Bezpečnosť doplnkovej látky „Cassia gum“ pre psy a mačky, na základe dokumentácie predloženej spoločnosťou Intercolloid (UK) Ltd.

15-02-2017

Doplnková látka „Cassia gum“ sa skladá prevažne z polysacharidov vysokej molekulárnej hmotnosti s lineárnym reťazcom 1,4-β- δ -manopyranózových jednotiek s 1,6-viazanými α-δ-galaktopyranózovými jednotkami. V roku 2014 vydal panel FEEDAP stanovisko k bezpečnosti a účinnosti doplnkovej látky „Cassia gum“. Panel dospel k záveru, že výhradne čistá polorafinovaná „Cassia gum“ spĺňa požiadavky doplnkovej látky a považuje sa za bezpečnú pre psy a mačky v maximálnej dávke s obsahom „Cassia gum“ 1,5% (15,000 mg/kg krmiva) v sušine, čo predstavuje 1,32% (13,200 mg/kg krmiva) v normalizovanom kompletnom krmive s obsahom vody 12%. V nadväznosti na súčasné stanovisko umožnila Európska komisia predložiť doplňujúce informácie s cieľom skompletizovať hodnotenie bezpečnosti pre všetky druhy zvierat. Predložené doplňujúce informácie popisovali reprodukčnú štúdiu mačiek, nezaoberali sa však vznikom možných mutagénnych účinkov a tým neumožňujú vyvodiť nové závery o bezpečnosti polorafinovanej doplnkovej látky „Cassia gum“ s obsahom antrachinónu vyšším ako je povolený pri jej používaní ako doplnkovej látky (<0,5mg/kg).

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4709

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood