Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Bezpečnosť a účinnosť doplnkovej látky do siláže Lactobacillus casei DSM 28872 pre všetky druhy zvierat

06-03-2017

V nadväznosti na žiadosť Európskej komisie, bol panel FEEDAP požiadaný, aby predložil vedecké stanovisko ohľadom bezpečnosti a účinnosti kmeňa Lactobacillus casei pri použití ako technologickej doplnkovej látky na zlepšenie silážnych procesov v navrhnutej aplikačnej dávke 1x108 CFU (pri použití samostatne) alebo 5x107 CFU (ak je použitá v kombinácií) kg/čerstvej hmoty. Druh L.casei  EFSA považuje za vhodný pre kvalifikovaný predpoklad ku hodnoteniu bezpečnosti a nebude potrebné ďalšie preukázanie bezpečnosti okrem absencie rezistencie voči antibiotikám v ľudskom a veterinárnom význame.  Vzhľadom k tomu že identita kmeňa bola jasne preukázaná a  žiadna odolnosť voči antibiotikám nebola zistená sa použitie tohto kmeňa, ako doplnkovej látky pri výrobe siláže, považuje za bezpečné pre hospodárske zvieratá, spotrebiteľov produktov z týchto zvierat a životné prostredie. Výsledky štúdie preukázali, že kmeň L. casei aplikovaný v minimálnej dávke 5×107 CFU/kg má potenciál zlepšiť výrobu siláže jednoduchých a stredne ťažkých silážnych druhov krmovín tým, že zníži straty sušiny a zvýši uchovávanie bielkovín.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4703


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood