Facebook Statistics

Sekcia lesnícka

Bezpečnosť a účinnosť doplnkovej látky Bergazym® P100 (endo-1,4-β-xylanázy) na výkrm kurčiat, odstavčiat a ošípaných

23-02-2017

Panel FEEDAP, na základe tolerančných štúdií, uviedol bezpečnosť používania doplnkovej látky Bergazym® P100 v doporučenej dávke 1,500 EPU/kg krmiva na výkrm kurčiat a odstavčiat. Toto tvrdenie bolo rozšírené na výkrm ošípaných. Xylanáza je produkovaná nie geneticky modifikovaným kmeňom Trichoderma reesei. Výsledky získané s enzýmovým koncentrátom použitým k formulácií doplnkovej látky v genotoxických štúdiách a štúdiách subchronickej orálnej toxicity nepreukázali obavy o bezpečnosť spotrebiteľov. Na základe získaných dát dospela komisia k záveru, že doplnková látka nedráždi oči ani pokožku, ale je považovaná za potenciálny senzibilizátor pokožky. Vzhľadom k tomu, že účinná látka je bielkovinovej povahy, je doplnková látka považovaná za potenciálny senzibilizátor dýchacích ciest. Doplnková látka sa považuje za bezpečnú pre životné prostredie. Pre dokázanie účinnosti doplnkovej látky žiadateľ predložil päť skúšok vykonaných u kurčiat na výkrm, päť skúšok vykonaných u odstavčiat a tri skúšky u ošípaných na výkrm. Panel FEEDAP nemal možnosť vyvodiť záver o účinnosti doplnkovej látky Bergazym® P100 u kurčiat na výkrm a odstavčiat, ale dospel k záveru, že doplnková látka ma potenciál byť účinná pri výkrme ošípaných pri jej použití v odporúčaných dávkach.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4707   


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood