Facebook Statistics

Bezpečnosť a účinnosť arylom substituovaných derivátov primárnych alkoholov, aldehydov, kyselín a acetálových derivátov chemickej skupiny 22 používaných ako aromatické látky pre všetky druhy zvierat

03-02-2017

V nadväznosti na žiadosť Európskej komisie EFSA bol vedecký panel FEEDAP požiadaný o vypracovanie stanoviska k bezpečnosti a účinnosti 18 zlúčenín patriacich do chemickej skupiny 22. Žiadne bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov by vzniknúť nemalo, pokiaľ sa dané chemické zlúčeniny používajú v stanovených limitoch. Podráždenie a citlivosť pokožky a očí boli pozorované pri používaní väčšiny zlúčenín. Nebezpečná môže byť  aj respiračná expozícia. Pre väčšinu zlúčenín, patriacich do chemickej skupiny 22, sú maximálne navrhované limity bezpečné pre životné prostredie.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4672


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood