Facebook Statistics
Značka Kvality

Bezpečné rozmrazovanie potravín – propagačný leták

07-03-2022

Národný kontaktný bod EFSA (Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR) v spolupráci s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín pripravil leták o bezpečnom rozmrazovaní potravín v slovenskom jazyku.

Leták predstavuje základné informácie o rozmrazovaní potravín, využiteľné v každej domácnosti. Vďaka obmedzeniu chýb, ktorých sa spotrebitelia dopúšťajú pri nesprávnej manipulácii so zamrazenými potravinami, dochádza k eliminácii vzniku škodlivých baktérií. Správne postupy rozmrazovania znižujú riziko chorôb z potravín a obmedzujú plytvanie potravinami.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood