Facebook Statistics
Značka Kvality

Archív - štátna pomocOznam

11-02-2014

Financovanie opatrení štátnej pomoci v roku 2014

28-01-2014
podľa nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. z programu Štátna pomoc rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2014 (schválené 2. PVM z 23.1.2014).
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood