Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Značka kvality na veľtrhu Danubius Gastro

20-04-2023

Návštevníci 29. ročníka medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro v bratislavskej Inchebe od dnes až do nedele 23. apríla uvidia prezentácie slovenských producentov potravín, ktorých produkty sú držiteľmi Značky kvality. V stánku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v hale D budú môcť tieto kvalitné slovenské produkty aj ochutnať.

,,Som veľmi rád, že po viacročnej prestávke má Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR svoje zastúpenie medzi vystavovateľmi na veľtrhu gastronómie Danubius Gastro. Ministerstvo prevzalo nad ním záštitu s cieľom upriamiť pozornosť na naše kvalitné slovenské potravinárske produkty a predovšetkým na držiteľov Značky kvality, ktorí budú počas všetkých výstavných dní prezentovať svoje potraviny práve v našom rezortnom stánku. Naším dlhodobým a prioritným cieľom je prezentácia a informovanie verejnosti o potravinárstve, ako aj o jeho súčasti - národnom programe Značka kvality, ktorej je aktuálne venovaná mediálna kampaň a chceme ju účasťou na tomto veľtrhu podporiť,“ uviedol na slávnostnom otvorení veľtrhu minister Samuel Vlčan.

Označenie potravín Značka kvality  pomáha spotrebiteľovi zorientovať sa v množstve ponúkanej potravinárskej produkcie a upriamuje jeho pozornosť k výrobkom, ktoré sú domáce, kvalitné a výnimočné. Agrorezort považuje Značku kvality za kľúčový nástroj na zviditeľnenie domácich kvalitných výrobkov, ktorý posilňuje ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.  V súčasnosti je Značkou kvality označených 1130 výrobkov od 227 výrobcov. Najväčšie zastúpenie majú pekárenské, mliečne a mäsové výrobky. Ostatné zasadnutie Komisie na posúdenie výrobkov a udelenie Značky kvality bolo vo februári tohto roka a aktuálne je otvorená výzva na prihlásenie výrobkov o udelenie a predĺženie Značky kvality, ktorá trvá do 31. mája 2023. Nové ocenenia odovzdá rezort v auguste na výstave Agrokomplex.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood