Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zlyhania jednotlivcov vrhajú zlé svetlo na celé poľovníctvo

20-01-2021

MPRV SR považuje medializované prípady zastrelených koní za neakceptovateľné a odsúdeniahodné. Zlyhania jednotlivcov za hranicou zákona a morálky vrhajú zlé svetlo na celé poľovníctvo, ktoré je dôležitou súčasťou vidieckeho života a starostlivosti o krajinu.

Slovenskom v posledných dňoch otriasol trestuhodný čin zastrelených koní v Banskobystrickom kraji. Takéto a podobné pochybenia musia byť dôsledne vyšetrené a zodpovedná osoba potrestaná. Nejde však o zlyhanie systému, ale jednotlivcov. Slovensko je krajina, v ktorej poľovníctvo a lov zveri zohráva dôležitú úlohu. Organizovanie poľovníctva má z dlhodobého hľadiska bohatú históriu a dosiahnutá úroveň je jedna z najprepracovanejších spomedzi vyspelých európskych krajín. Spomínanú udalosť však nemôžeme prehliadať.

Poľovníctvo na Slovensku podlieha platnej legislatíve na úseku poľovníctva, používania zbraní, ochrany zvierat i veterinárnych predpisov. MPRV SR ostro kritizuje každé konanie nielen poľovníkov, ale akýchkoľvek osôb, ktoré je v rozpore s predpismi. Agrorezort verí, že orgány činné v trestnom konaní spomínané skutky dôkladne vyšetria a voči zodpovedným vyvodia dôsledky.

MPRV SR sa touto problematikou bude aktívne zaoberať aj za súčinnosti s dotknutými organizáciami a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Na Slovensku evidujeme viac ako 63 000 poľovníkov často významne prispievajúcich k ochrane prírody a zachovaniu živočíšnych druhov. Práve poľovníci boli iniciátormi ochrany prírody a rôznych živočíchov. Čistia prírodu od ton odpadu, chránia zver, vytvárajú úkryty, vetrolamy, spomaľujú šírenie nákaz ako besnota, či africký mor ošípaných. To je len malá časť verejnoprospešných funkcií, ktoré poľovníci plnia pre svoje okolie. Trávia čas v prírode, a len zriedka majú čas tieto aktivity prezentovať.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood