Facebook Statistics

Aktuality

Žatva 2021 je na Slovensku už v plnom prúde

12-07-2021

Na poliach v južných regiónoch Slovenska sa v týchto dňoch začali tohtoročné žatevné práce. Postupne sa kombajny podľa očakávaní presunú aj do vyššie položených lokalít. Na aktuálny stav žatvy v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sa do Poľnohospodársko-obchodného družstva (POD) v obci Abrahám prišiel pozrieť minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, ktorých sprevádzali predseda TTSK Jozef Viskupič a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho.

V rámci žatevného výjazdu šéf slovenského agrorezortu Samuel Vlčan spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom zavítali do POD Abrahám, kde sa žatva začala len v týchto dňoch. Týždňový sklz zapríčinilo počasie na konci minulého roka a počas tohtoročnej jari. Jej priebeh by už mal pokračovať podľa očakávaní.

„Môžeme byť právom hrdí na našu úrodnú pôdu aj podmienky, pretože Slovensko je z hľadiska potrebného množstva obilnín sebestačné. Musíme však zabezpečiť, aby sme dokázali čo najviac našej produkcie u nás aj spracovať a nemuseli sme kvalitné obilniny vyvážať. Výzvou na nadchádzajúce obdobie bude preto zvyšovanie spracovateľských kapacít,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom a predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom sa minister priamo v teréne oboznámil s aktuálnym stavom žatevných prác. 

,,Vieme, že v minulosti bol práve pôdohospodársky rezort postihnutý veľkými kauzami podvodného čerpania dotácií a kšeftov so štátnou pôdou. A preto jednou z priorít našej vlády je v týchto kľúčových veciach urobiť poriadok,” vyhlásil na žatve v Abraháme predseda vlády SR Eduard Heger.

Nosnými plodinami v navštívenej oblasti sú pšenica ozimná, mäkká a tvrdá pšenica, jačmeň jarný aj ozimný, kukurica siata na zrno, kapusta repková pravá, hrach siaty. Ďalšími plodinami, ktoré sa tu pestujú sú cibuľa, cesnak, slnečnica, lucerna siata a hrozno. Popri plodinách na ornej pôde POD Abrahám obhospodaruje aj vinohrady. Osevný postup je zameraný na produkciu tržných plodín a krmovín pre živočíšnu výrobu. V rámci živočíšnej výroby sa družstvo špecializuje na produkciu mlieka a výkrm hovädzieho dobytka. Ročne tu vyprodukujú 3,5 milióna litrov mlieka, 100 tisíc kilogramov mäsa, 6 tisíc ton pšenice.

Celkovo by produkcia všetkých druhov pšenice v roku 2021 mala dosiahnuť 1,89 milióna ton. Celková úroda hustosiatych obilnín by v roku 2021 mala podľa očakávaní pestovateľov dosiahnuť na Slovensku takmer 2,6 milióna ton, čo je o 11,6 % menej ako vlani. Pokles je zapríčinený medziročným znížením celkových osiatych plôch o 8,8 % a tiež nižšou očakávanou priemernou úrodou z hektára ako minulý rok o 4,6 %. Údaje vyplývajú z prvého odhadu úrody, ktorý spracoval Štatistický úrad SR.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood