Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zásobovanie potravinami na Slovensku je plynulé

25-02-2022

Dnes sa na pokyn ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana uskutočnilo rokovanie krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Na rokovanie  boli prizvaní zástupcovia Zväzu obchodu (ZO), Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory Slovenska (AKS) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS). Hlavným bodom programu bolo zásobovanie potravinami na našom území vzhľadom na udalosti na Ukrajine.

Zástupcovia agropotravinárskych samospráv a obchodu uistili krízový štáb MPRV SR, že v súčasnej situácii je na Slovensku zabezpečené plynulé zásobovanie potravinami v obchodoch. Slovensko má dostatok zásob a výrobcovia potravín sú schopní zabezpečiť zvýšenie objemu týchto kapacít v prípade, že vznikne takáto požiadavka na strane potravinových reťazcov. Konflikt na Ukrajine sa našich obyvateľov dotýka najmä ľudsky, ale inak nemá vzniknutá situácia žiaden vplyv na zásobovanie potravinami na Slovensku.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Slovenská republika nie je závislá od dovozu agropotravinárskych produktov z Ukrajiny ani Ruskej federácie. MPRV SR monitoruje zásoby strategických tovarov v obchodných sieťach a ich distribučných skladoch v zmysle Memoranda o zabezpečení dostatočnej potravinovej zásoby v čase núdzového stavu, ktoré podpísali obchodníci s MPRV SR počas pandémie COVID-19. Na dnešnom rokovaní krízového štábu bolo odporučené udržiavať vyššie stavy zásob, čo obchodníci aj dodržia.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood