Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Zasadnutie Asociácie výrobcov organických hnojív

21-11-2022

Minulotýždňového ustanovujúceho zasadnutia Asociácie výrobcov organických hnojív (AVOH) sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Martin Kováč.

Aktivity Asociácie združujúcej skúsených certifikovaných slovenských výrobcov organických hnojív, ktorí sú schopní uspokojiť stúpajúci záujem farmárov o organické hnojivá ako aj o prípravky na ochranu a ošetrenie rastlín agrorezort víta aj preto, že podporujú zlepšovanie štruktúry pôdy a plnenie cieľov Stratégie Z farmy na stôl. „Veľmi pozitívne vnímam činnosť AVOH, ktorá prichádza s návrhmi a presadzovaním  udržateľných riešení v rámci obehového bio-hospodárstva, udržateľného obehu živín, uhlíka a vody v krajine“  uviedol štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč.

Asociácia vznikla aj v súvislosti s meniacim sa trhom v oblasti hnojív, keď sa kvôli rastu cien energetických vstupov zhoršuje cenová a fyzická dostupnosť tradičných priemyselných hnojív, nielen u nás, ale aj v medzinárodnom meradle. Svojou činnosťou chce rozvíjať a zvyšovať produkciu organických hnojív pre farmárov na Slovensku, podporovať rozvoj udržateľných potravinových systémov a zlepšenie zdravia pôdy. 

AVOH bude prehlbovať produktovú a odbornú spoluprácu medzi svojimi členmi a farmárom poskytne komplexné informácie a poradenstvo pre plánovanie, odber a uplatnenie organických hnojív. Svojou  činnosťou chce rozvíjať odborný dialóg s príslušnými ministerstvami, rezortnými odbornými inštitúciami, ako aj ďalšími združeniami v pôdohospodárstve, ktoré sa venujú ochrane rastlín, produkcii biomasy a bioodpadu. V krátkom čase plánuje Asociácia predstaviť  svoje činnosti a aktivity jej jedenástich členov.

Viac informácií o činnosti asociácie nájdete na www.avoh.sk


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood