Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Založili sme Les porozumenia

21-03-2022

Pri obci Čifáre v okrese Nitra vzniká nový Les porozumenia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov ho založil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan, ktorý na jeho výsadbu prizval členov vlády a poslancov Národnej rady SR.

Na polhektárovej ploche bolo vysadených 350 sadeníc duba zimného, výsadba ktorého bude pokračovať už v réžii pracovníkov Lesov SR aj v nasledujúcich dňoch.

Podľa vyjadrenia ministra má byť harmonické lesné spoločenstvo inšpiráciou pre celú spoločnosť. Les porozumenia bude podľa neho symbolizovať vzájomnú súdržnosť bez ohľadu na politickú príslušnosť najmä v období, keď za hranicami Slovenska zúri vojnový konflikt a verejnosť očakáva, že členovia vlády sa navzájom budú podporovať v riešeniach prospešných pre obyvateľov našej krajiny. Zároveň má nový Les porozumenia pripomenúť dôležitosť zdravého lesa pre budúce generácie.

Lesy pokrývajú zhruba 40 % slovenského územia, čo je mierne nad priemerom krajín OECD. V roku 2014 pripadalo na štvorcový kilometer na Slovensku zhruba 30 000 stromov. Podľa údajov Národného lesníckeho centra dosahoval najvyššiu lesnatosť na Slovensku v roku 2020 Žilinský kraj (56,3 %), naopak, v Nitrianskom kraji tvorili lesy len 15,3 % územia.

Zdroj: TASR


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood