Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výnimočná pomoc pre poľnohospodárov je realitou

29-06-2022

Vláda SR na svojom rokovaní (28. 6. 2022) schválila poskytnutie podpory pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch, zasiahnutých aktuálnou situáciou. Slovenskí poľnohospodári, tak ako poľnohospodári v ostatných členských štátoch EÚ, boli už pred začiatkom konfliktu na Ukrajine vážne zasiahnutí zvýšenými nákladmi na produkciu spôsobenými najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií. Materiál na schválenie predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Cieľom navrhovanej podpory je predovšetkým udržať poľnohospodárov pri produkcii mlieka a mäsa a zmierniť ich straty čiastočným pokrytím nákladov. Celková výška pomoci je viac ako 15,7 milióna eur, z toho priama finančná pomoc chovateľom dojníc je predstavuje sumu 10 miliónov eur, pre chovateľov ošípaných ide o čiastku 2,5 milióna eur a chovateľom bahníc je na pomoc vyčlenených 3, 217 507 milióna eur. Žiadatelia o schválenú pomoc budú môcť žiadať prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) najbližších 15 dní. Vyplácanie bude do 30. 9. 2022. Všetky súvisiace informácie a postupy budú zverejnené na webe https://www.apa.sk/ Keďže ide o krátku dobu na podávanie žiadostí, agrorezort apeluje na dotknutých žiadateľov, aby podávanie týchto žiadostí neodkladali. PPA bude informáciu o spustení Výnimočnej pomoci informovať aj prostredníctvom stavovských organizácií a združení.

Pôdohospodárska platobná agentúra dokázala historicky prvýkrát do 24 hodín od schválenia materiálu na vláde spustiť výzvu a nastaviť všetky súvisiace postupy.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood