Facebook Statistics

Aktuality

Výbor pre svetovú potravinovú bezpečnosť schválil Dobrovoľné smernice pre potravinové systémy a výživu

31-03-2021

Na pôde Výboru pre svetovú potravinovú bezpečnosť (CFS) Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) boli prijaté Dobrovoľné smernice pre potravinové systémy a výživu. 

Smernice predstavujú politický nástroj pre vlády, špecializované inštitúcie a ostatné zainteresované strany a ich cieľom je prispieť k formovaniu vhodných politík, zodpovedných investícií a inštitucionálnych opatrení potrebných pre riešenie nesprávnej výživy vo všetkých formách. Smernice obsahujú odporúčania, podporujú rozvoj sektorových politík, programov a investičných plánov zameraných na bezpečnú a zdravú výživu prostredníctvom udržateľných potravinových systémov.

Smernice nájdete na stránke: http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_EN.pdf​ 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood