Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vianočného kapra nepúšťajte späť do vody

20-12-2019

Živý kapor je neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov. Pustiť živého kapra na Vianoce späť do vody v skutočnosti pre kapra zaručí istú, pomalú a bolestivú smrť. Agrorezrot preto odporúča každému kupujúcemu využiť možnosť usmrtenia živej ryby priamo na predajnom mieste a minimalizovať tak jej ďalší stres.

„Živý kapor je neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov. Tešia sa z nich najmä deti a mnohí z nás podľahnú túžbe spraviť dobrý skutok a darovať kaprom život. Táto pekná myšlienka v skutočnosti kaprom zaručí istú, pomalú a bolestivú smrť,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ryba, ako studenokrvný živočích, je závislá na teplote okolitého prostredia. Pri nízkej teplote nie je schopná dlhodobo fungovať, preto v prírode v zime hibernuje. Odpočíva v lóžach, ktoré si pripravuje už na jeseň a tlmí tam všetky svoje životné funkcie na minimum. Kapry spomalia svoj metabolizmus a využívajú len minimum energie. Kapor vypustený do prírody na Vianoce, už nemá šancu pripraviť sa na prežitie zimy a behom niekoľkých dní až týždňov umiera.

Okrem toho, vianočné kapry pred predajom dlho žijú z vlastných tukových zásob, ktoré si nazhromažďujú, aby prežili zimu. Počas transportu a predaja tieto zásoby zužitkujú a stratia potrebnú zásobu energie, aby prežili až do jari.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR preto každému kupujúcemu odporúča využiť možnosť usmrtenia ryby priamo na predajnom mieste, čím sa minimalizuje jej ďalší stres.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood