Facebook Statistics

Aktuality

Verejný odpočet organizácií MPRV SR

25-05-2022

Dovoľujeme si verejnosť informovať o zmene miesta konania verejných odpočtov rezortných organizácií, ktoré sa uskutočnia v piatok, 27. mája 2022 v budove MPRV SR. Nebudú v zasadacej miestnosti na 1. poschodí (ako sme pôvodne uviedli), ale v zasadacej miestnosti na 3. poschodí, č. dverí 305:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) informuje o konaní verejného odpočtu rezortných organizácií za rok 2021. Ide o príspevkové a rozpočtové inštitúcie v gescii MPRV SR. 

Zoznam a termíny:

  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum: 25. máj 2022 (streda) v čase od 13:00 do 14:00 hod., miesto konania: NPP – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Trenčianska 55, Bratislava
  • Múzeum vo Svätom Antone: 27. mája 2022 (piatok) od 10:00 do 11:00, miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton
  • Štátna veterinárna a potravinová správa SR: 27. máj 2022 (piatok) od 9:00, miesto konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 305  na 3. poschodí.
  • Plemenárska inšpekcia SR: 27. máj 2022 (piatok) od 10:30, miesto konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 305  na 3. poschodí.
  • Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov: 27. máj 2022 (piatok) od 13:00, miesto konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 305  na 3. poschodí.
  • Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín: 27. máj 2022 (piatok) od 14:00, miesto konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 305  na 3. poschodí.
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood