Facebook Statistics

Aktuality

Verejná vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1186/2017-420, Z 9776/2017

19-04-2017

Verejná vyhláška, ktorou Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  oznamuje Rozhodnutie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1186/2017-420 z 3.4.2017 vo veci rozkladu účastníkov konania proti Rozhodnutiu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  č. 2270/2016-720 z 18. októbra 2016.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood