Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

V Ženeve sa uskutočnil už 15. ročník Prezentácie potravín EÚ „BREWING THE DIFFERENCE“

09-12-2015

Dňa 26. novembra 2015 sa v Ženeve na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) konal  XV. ročník už tradičného podujatia Brewing the Difference (Poznávanie rozdielov). Na tomto podujatí sa zúčastnili takmer všetkyčlenské štáty EÚ vrátane SR, aby opäť ponúkali na degustáciu svoje potravinárske výrobky. V prvých ročníkoch išlo o prezentovanie sa krajín CEFTA a bolo to len pivo, neskôr sa začali prezentovať aj vína, iné alkoholické i nealko nápoje a taktiež syry, údenárske výrobky a iné domáce špeciality. Na tohtoročné podujatie, ktoré sa tradične uskutočnilo vo foyeri najväčšej zasadacej miestnosti WTO, boli pozvaní predstavitelia diplomatických misií štátov, ktoré sú členmi WTO (v súčasnosti je to 162 krajín sveta), diplomati pri OSN a pri ďalších medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve a pracovníci Sekretariátu WTO, v ktorom pracuje vyše 600 ľudí zo všetkých kontinentov.

Dlhodobú popularitu tradičného podujatia potvrdila aj tohtoročná bohatá účasť hostí, predstavujúca vyše 300 ľudí. Slovenský národný pult sa určite medzi ostatnými nestratil, práve naopak, návštevníci oceňovali pestrosť a množstvo ponúkaných výrobkov, najmä vysokú kvalitu mliečnych výrobkov (bryndze a syrov: napr. pareníc, korbáčikov), údených mäsových výrobkov (klobás, salám, slaniny, šuniek),rovnako ako skvelých slovenských pív, vín a trvanlivých pekárskych a cukrárskych výrobkov. Spolu sa akcie zúčastnilo 25 členských štátov EÚ a Európska komisia sa finančne podieľala na prenájme priestorov a príslušných služieb.

Zároveň sa týmto chceme poďakovať slovenským potravinárskym výrobcom, ktorí na sponzorskej báze poskytli svoje výrobky na degustáciu:

 • Slovenské združenie výrobcov piva a sladu Bratislava (pivá)
 • Agrofarma Červený Kameň (syry)
 • Víno Miroslav Dudo Modra (vína)
 • Víno Matyšák Pezinok (vína)
 • Mäsovýroba Štefan Knižka Hranovnica (trvanlivé mäsové výrobky)
 • Hurka Mäsovýroba Pečovská Prešov (trvanlivé mäsové výrobky)
 • JP-TOP Michalovce (trvanlivé mäsové výrobky)
 • Berto Vysoká pri Morave (trvanlivé mäsové výrobky)
 • NPPC – VÚŽV Lužianky (trvanlivé mäsové výrobky)
 • DRU Zvolen (trvanlivé pekárske výrobky)
 • Solide Slovakia Hronovce (cukrovinky)
 • VEPY Trstená (trvanlivé pekárske výrobky)
 • Tatrapeko Liptovský Mikuláš (trvanlivé cukrárske výrobky)
 • Včela – Lippek Liptovský Mikuláš (trvanlivé pekárske výrobky)

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood