Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

V Bratislave sa stretli experti na lesný reprodukčný materiál

03-05-2023

V dňoch 25. – 27. apríla 2023 sa v Bratislave stretli experti z členských krajín OECD a EÚ, aby spoločne diskutovali o problematike lesného reprodukčného materiálu. Zasadnutie OECD a EÚ organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným lesníckym centrom a štátnym podnikom Lesy SR.

V utorok dňa 25. apríla 2023 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie expertov Technickej pracovnej skupiny Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál. Členské krajiny, zastúpené v tejto technickej pracovnej skupine, majú spoločne za cieľ podporovať produkciu a používanie reprodukčného materiálu lesných drevín (semená, odrezky a mladé rastliny), ktorý bol získaný, spracovaný, vypestovaný, označený a distribuovaný spôsobom, ktorý zabezpečí jeho pravdivosť. Certifikovaný materiál je určený na použitie pre vypestovanie kvalitných lesov, schopných plniť množstvo funkcií požadovaných spoločnosťou vrátane produkcie dreva, ochrany pôdy a vody a zachovania biodiverzity. Požiadavka kvalitného genofondu lesných drevín je kľúčová práve v kontexte adaptácie lesov na dopady klimatickej zmeny.

Druhý deň zasadnutia, v stredu 26. apríla 2023, sa uskutočnila celodenná odborná exkurzia expertov v teréne. V rámci exkurzie, organizovanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným lesníckym centrom v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR, si experti spoločne pozreli lesnú škôlku v Trsticiach (okres Galanta), lesnú škôlku Lovce (okres Zlaté Moravce), zámok v Topoľčiankach a zubriu zvernicu.

Počas tretieho dňa zasadali experti vo formáte Európskej únie a to v rámci zasadnutia Pracovnej skupiny Európskej komisie pre lesný reprodukčný materiál. Experti z členských štátov EÚ spoločne diskutovali o certifikácii lesného reprodukčného materiálu, aktualizácii európskej legislatívy v sektore, ako aj o informačnom systéme pre lesný reprodukčný materiál.

Zasadnutí v Bratislave sa zúčastnilo viac ako 40 expertov z 21 krajín a medzinárodných organizácii (EUFORGEN, EK, ISTA, ISF, OECD). 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood