Facebook Statistics

Aktuality

Štátny tajomník M. Kováč v Bruseli: „Pôda je našim darom, našim dedičstvom a musí byť jednou z našich hlavných priorít“

25-05-2022

V utorok 24.mája 2022 sa v Bruseli uskutočnila Rada ministrov AGRIFISH, na ktorej Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč. Štátny tajomník počas zasadnutia informoval ministrov o výsledkoch podujatia „Dialóg o budúcnosti ochrany pôdy v EÚ a jej potenciálu napomôcť pri dosahovaní cieľov Európskej Zelenej Dohody“, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. apríla 2022 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Cieľom podujatia bolo podľa M. Kováča: „viesť otvorenú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami o problémoch, ktorým v súčasnosti čelíme pri ochrane pôdy. Dôraz bol kladený hlavne na legislatívne riešenie pre zdravie pôdy, ktoré by Európska komisia mala predstaviť v roku 2023.“ Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, ministerstiev členských štátov, ako aj odbornej verejnosti, ktorí sa v rámci diskusie zhodli, že pôda je neoddeliteľnou súčasťou nášho života a preto by mala mať rovnakú úroveň ochrany ako voda a vzduch. Kováč taktiež v tejto súvislosti ministrom pripomenul dôležitú úlohu pôdy pre potravinovú, energetickú a klimatickú bezpečnosť, ako aj nevyhnutnosť zdieľania osvedčených postupov medzi všetkými zainteresovanými stranami.

Členské štáty sa počas rokovania zamerali aj na aktuálnu situáciu na poľnohospodárskych trhoch po invázii na Ukrajinu, ktorá okrem dopadov na globálne a európske dodávky potravín priniesla aj výrazný nárast cien poľnohospodárskych vstupov. Delegácie diskutovali o aktuálnom vývoji situácie v jednotlivých sektoroch, ako aj o implementácii opatrení prijatých na európskej úrovni. Kováč vidí na Slovensku aktuálne najväčšie problémy v sektore živočíšnej výroby, kde je: „rast výkupných cien bohužiaľ stále pomalší ako rast cien vstupov, čo má dopad na príjem poľnohospodárov. Od začiatku roka sme zaznamenali pokles stavov dojníc o viac ako 1% a ošípaných až o 17 %. Trh je u nás aj napriek poklesu počtu ošípaných stále pod tlakom a opäť evidujeme pokles cien ošípaných“. Kováč zároveň upozornil na problém týkajúci sa pokračujúceho rastu cien hnojív, ako aj na nepriaznivú situáciu v sektore ovocia a zeleniny. Tento sektor podľa neho čelí: „enormnému nárastu nákladov na energie, ľudskú prácu a ďalšie vstupy, pričom predajné ceny sú z dôvodu silného konkurenčného tlaku okolitých krajín tlačené pod výrobné náklady.“ Jedno z možných riešení pre poľnohospodárov na preklenutie náročného obdobia predstavuje umožnenie poskytnutia výnimočnej dočasnej pomoci z druhého piliera SPP.

Štátny tajomník privítal, že Komisia vyhovela našej požiadavke a návrh predložila. Na záver informoval, že Slovensko sa rozhodlo uplatniť výnimku z ekologizačnej platby a využije aj výnimočnú pomoc podľa článku 219, prostredníctvom ktorej podporí najviac postihnuté sektory živočíšnej výroby, pričom využije aj možnosť doplatku zo štátneho rozpočtu.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood