Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2021

03-11-2022

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike (tzv. Zelená správa) poskytuje komplexný obraz o vývoji poľnohospodárstva a potravinárstva v SR - o agropotravinárskom trhu, o potravinovej bezpečnosti, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov pôsobiacich v agropotravinárskom komplexe SR, o technickej úrovni agropotravinárskeho komplexu a o poľnohospodárstve a potravinárstve krajín EÚ. Od roku 2022 vypracováva Zelenú správu odbor Agropotravinárskeho trhu a analýz, MPRV SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood