Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2021

03-11-2022

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike (tzv. Zelená správa) poskytuje komplexný obraz o vývoji poľnohospodárstva a potravinárstva v SR - o agropotravinárskom trhu, o potravinovej bezpečnosti, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov pôsobiacich v agropotravinárskom komplexe SR, o technickej úrovni agropotravinárskeho komplexu a o poľnohospodárstve a potravinárstve krajín EÚ. Od roku 2022 vypracováva Zelenú správu odbor Agropotravinárskeho trhu a analýz, MPRV SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)