Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Spoločnými silami musíme zvýšiť verejnú mienku o agropotravinárstve

07-09-2021

Cieľom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana je úzka spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), ktorá je najväčším združením poľnohospodárov, potravinárov a ich zväzov na Slovensku. Minister zároveň zablahoželal opätovne zvolenému predsedovi komory Emilovi Machovi, ktorý ju bude viesť nasledujúce tri roky. Na XXXIV. Valnom zhromaždení SPPK minister diskutoval s prítomnými členmi komory o problémoch rezortu a načrtol svoje priority na najbližšie obdobie.

,,Ďakujem pánovi Machovi a celej komore za úzku a konštruktívnu spoluprácu v uplynulých troch mesiacoch od môjho nástupu do funkcie. Je pravda, že agropotravinárstvo nie je v dobrej kondícii, ale vďaka spolupráci a prijatiu koncepčných zmien zo strany pôdohospodárov a potravinárov, dokážeme situáciu v našom sektore zlepšiť. Musíme však na tom pracovať spoločne, aby sa nám podarilo zvýšiť všeobecnú verejnú mienku o agrosektore,” uviedol v závere XXXIV. Valného zhromaždenia SPPK minister Vlčan.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vníma požiadavky agropotravinárov o navýšenie platieb. Potrebné je však najskôr nastaviť koncepčné zmeny. Transformácia pôdohospodárstva totiž za uplynulých 30 rokov neprebehla tak, aby bol sektor v ekonomicky dobrej kondícii. Preto sa na ministerstve pripravuje zákon o poľnohospodárstve, ktorý ako jedna z mála krajín zatiaľ nemáme. Práve v tomto zákone bude definované kto je poľnohospodár, kto malý farmár, kto je oprávnený čerpať dotácie.

Ďalším veľkým problémom agrosektoru sú neusporiadané vlastnícke práva, ktoré brzdia rozvoj poľnohospodárskych podnikov. Ministerstvo pripravuje koncepčnú zmenu aj v tejto oblasti. Vznikne tzv. Register užívacích práv k pôde, ktorý prinesie poriadok a prehľadnosť vo vlastníckych a užívacích právach tak, aby nemohlo dochádzať k sporom, či dokonca k podvodom, ako sme toho boli svedkami v minulosti.

Absolútnou prioritou, na ktorej ministerstvo v spolupráci s poľnohospodármi a potravinármi aktuálne pracuje je Intervenčná stratégia k Spoločnej poľnohospodárskej politike. Na jej dokončenie má rezort tri mesiace. Dobrou správou je, že už došlo k dohodám napr. v oblasti tzv. eko-schém. Ministerstvo uprednostní celofarmový prístup, teda čerpanie platieb na farmu, nie na hektár, čo vyhovuje aj poľnohospodárom. 

Minister Samuel Vlčan apeloval v príhovore aj na ochranu klímy, s ktorou eko-schémy priamo súvisia. Je totiž na súčasnej generácii poľnohospodárov, v akej kondícii zanechajú pôdu, vodu, ovzdušie nasledujúcej generácii. V tom je im ministerstvo pripravené pomôcť a byť aktívnym partnerom, predovšetkým pri zlepšovaní vodozádržnej funkcie pôdy. 

,,Mojím želaním je, aby si každý občan na Slovensku už od útleho veku uvedomoval nezastupiteľnú funkciu agropotravinárov v našej spoločnosti. S produktami ich práce sa každý z nás totiž stretne minimálne tri krát denne a bez zdravých a kvalitných potravín ľudská bytosť neprospieva. Preto je mojou snahou vrátiť im ich reputáciu v spoločnosti,” uzavrel minister Samuel Vlčan. 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood