Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Sme o krok ďalej v transparentnosti vyplácania poľnohospodárskych dotácií

08-09-2021

Vláda prijala návrh zákona, ktorým chce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  (MPRV SR) ochrániť farmárov pred finančnými ťažkosťami, ak sa v ich žiadosti o dotácie vyskytnú chyby. V minulosti sa vyskytol prípad družstva, ktorému Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) na dva roky zastavila všetky platby pre nedostatok náležitostí v jednej zo žiadostí.

,,Prijaté zmeny v zákonoch o pôdohospodárskych dotáciách a poskytovaní príspevkov z eurofondov sú našim ďalším krokom v očiste PPA. Nie je možné, aby sa poberateľ dotácií dostal pre chybu v jednej zo svojich žiadostí do stavu, že mu PPA zastaví všetky platby. Po novom zavádzame strop. Teda ak PPA odhalí chybu v žiadosti, zablokuje maximálne dvojnásobok sumy, o ktorú pôdohospodár žiadal,” vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Ďalšou významnou zmenou je, že PPA bude pri posudzovaní žiadostí preskúmavať užívacie právo k pozemku, na ktorý bola podaná žiadosť o čerpanie dotácie. Týmto spôsobom chce agrorezort predísť podvodným prípadom z minulosti, keď sa čerpali dotácie na cudzie pozemky alebo na jednu parcelu podali žiadosť o priame platby viacerí žiadatelia. Cieľom je zvýšiť likviditu poľnohospodárov a zároveň sa zjednoduší kontrolná činnosť PPA.

,,Verím, že PPA je na dobrej ceste k svojmu očisteniu od korupčných a podvodných praktík z minulosti. Uplynulé tri mesiace pracovalo jej vedenie veľmi intenzívne na tom, aby splnilo podmienky jej trvalej akreditácie. Agentúra je nielen pod mojím drobnohľadom, ale pravidelne sa o ňu zaujíma aj DG AGRI Európskej komisie,“ uzavrel minister Samuel Vlčan.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood