Facebook Statistics

Aktuality

Slovenský pozemkový fond má nového generálneho riaditeľa

14-10-2021

Od  1. novembra 2021 bude Slovenský pozemkový fond (SPF) riadiť Ján Marosz. Návrh ministra Samuela Vlčana na jeho vymenovanie do funkcie na dnešnom rokovaní schválila Vláda SR.

Ján Marosz vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobil ako pedagóg, aj manažér v zahraničnej spoločnosti, je aktívny v regionálnej aj vysokej politike. V minulom volebnom období bol poslancom NRSR. V roku 2012 odhalil po aktívnej spolupráci s políciou korupciu na žilinskej pobočke Slovenského pozemkového fondu. S protikorupčnou agendou bolo spojené aj jeho ďalšie pôsobenie v parlamente.

„Situácia v SPF je kritická. Pri stretnutiach s ľuďmi v regiónoch sa väčšina žiadostí o pomoc týka SPF. Ak ste ako občan potrebovali niečo vyriešiť s SPF viete, že to trvá mesiace a roky.  Je samozrejmé, že takýto stav vytvára obrovský priestor na korupciu. Je nevyhnutné situáciu čo najrýchlejšie riešiť. Boj proti korupcii je základnou misiou OĽANO, preto bolo prijaté politické rozhodnutie, že do pozície šéfa SPF bude nominovaný človek, ktorý bude zárukou očisty SPF od korupcie,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Príbeh Jána Marosza: http://www.spajamestatocnych.sk/statocni/jan-marosz/svedectvo-bojovnika-proti-korupcii/


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood