Facebook Statistics

Aktuality

Slovensko bude súčasťou medzinárodného humanitárneho konvoja

14-03-2022

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, spustil Svetový potravinový program OSN (World Food Programme) ešte začiatkom marca humanitárnu operáciu. Cieľom je poskytnúť pomoc viac ako 3 miliónom ľudí. WFP je najväčšou humanitárnou organizáciou na svete, ktorá poskytuje potravinovú pomoc krajinám v núdzi. Slovenská republika má jedinečnú príležitosť byť súčasťou tohto procesu.

Prvým krokom, ktorý WFP na Slovensku vykoná, je mapovanie situácie (najmä z hľadiska logistiky a prepravy tovaru cez slovensko-ukrajinské hranice), pochopenie aktuálnych potrieb utečencov, a nadviazanie vládnych a miestnych kontaktov. Najväčší tím zamestnancov WFP pôsobí aktuálne v Poľsku, kde bolo zriadené aj regionálne koordinačné centrum. WFP je ďalej prítomný v Rumunsku, Moldavsku a Maďarsku. Na Slovensku bude pôsobiť 5 členný tím, ktorý sa v závislosti od vývoja situácie môže rozšíriť.

Gestorom WFP na Slovensku je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). „Našim partnerom zo Svetového potravinového programu chceme byť nápomocní všade, kde to bude potrebné.  Či už pri logistike, zabezpečení skladov, ale aj pri začlenení utečencov do pracovného, sociálneho a edukačného systému. Vzhľadom na to, že drvivú väčšinu utekajúcich tvoria ženy a deti, ich zaradenie bude náročné, ale aj v tomto prispejeme  v maximálne možnej miere,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Už v najbližších dňoch by mali zástupcovia WFP navštíviť východné Slovensko, kde sa budú snažiť čo najviac zmapovať situáciu, stretnúť sa s miestnymi predstaviteľmi a predstaviteľmi mimovládnych organizácií. Obe strany (WFP aj SR) sú pripravené ďalej spolupracovať a hľadať synergie, ktoré povedú k zefektívneniu poskytovania humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood