Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Situačná a výhľadová správa - Vinič hroznorodý, hroznové víno

18-01-2023

Dňa 18. 01. 2023 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Vinič hroznorodý, hroznové víno. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, vinohradoch, pestovaní viniča hroznorodého a situácii na trhu s vínom. Uvádza produkciu, zahraničný obchod, ceny, použitie a bilanciu vína. Poskytuje informácie o spotrebe vína a o situácii s vínom vo svete a v EÚ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)