Facebook Statistics

Aktuality

Situačná a výhľadová správa - Kozy

15-07-2022

Dňa 15.7.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Kozy. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch kôz, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe kozieho mäsa na Slovensku k 31.12.2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia kozieho mäsa.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)