Facebook Statistics

Aktuality

Situačná a výhľadová správa - Jatočné ošípané

30-05-2022

Dňa 30.05.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Jatočné ošípané. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavov ošípaných, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe bravčového mäsa na Slovensku k 31. 12. 2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia bravčového mäsa.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)