Facebook Statistics

Aktuality

Riaditeľom Závodisko, š. p. bude Ing. Ladislav Molnár

28-06-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) zverejnilo výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, ktoré sa uskutočnilo 27. 6. 2022. Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa Závodisko, štátny podnik sa zúčastnil jeden uchádzač – Ing. Ladislav Molnár. 

Výberová komisia v rámci výberového procesu overila u uchádzača jeho odborné znalosti,  manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa Závodisko, štátny podnik. Na základe celkového hodnotenia komisie Ing. Ladislav Molnár získal spolu 126 bodov z celkového počtu 150 bodov, čím dosiahol a splnil hranicu úspešnosti. Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu za úspešné a preto na základe uvedených výsledkov navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Ladislava Molnára do funkcie riaditeľa Závodisko, š.p.

Ing. Ladislav Molnár je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V štátnom podniku Závodisko pôsobil od roku 2016 na pozícii vedúceho ekonomického úseku.

Záznam z verejného vypočutia uchádzača (vrátane zápisnice z výberového konania) je zverejnený na webe.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood