Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Rezort pôdohospodárstva predstavil aplikáciu na evidenciu vnadísk

14-11-2022

Národné lesnícke centrum (NLC) pripravilo webovú aplikáciu na sledovanie vnadísk diviačej zveri. Okrem toho NLC spustilo aj samostatnú webovú stránku venovanú problematike vnadísk diviačej zveri. Aplikáciu dnes odprezentoval priamo v teréne Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, spolu s generálnym riaditeľom NLC Petrom Baloghom.

,,Spustením aplikácie sme vyhoveli požiadavke na evidenciu vnadísk, ktoré teraz môže verejnosť rýchlo a jednoducho skontrolovať. V praxi to znamená, že ktokoľvek, kto v lese zbadá vysypané krmivo, napr. obilniny, ovocie či zeleninu, môže rýchlo cez aplikáciu zistiť, či sa tam nachádzajú legálne,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Webová aplikácia je dostupná na stránke NLC, v záložke Informačný systém v lesnom hospodárstve (https://gis.nlcsk.org/islhp/). Aplikácia „Mapa“ ponúka možnosť geolokácie, to znamená, že používateľa zameria priamo v teréne. Ten tak veľmi presne vidí, či sa vnadisko nachádza alebo nenachádza v jeho blízkosti. Taktiež si môže pozrieť informácie o poľovnom revíri, v ktorom sa vnadisko nachádza. Webová stránka „Vnadiská diviačej zveri – doplňujúce informácie o vnadiskách“ poskytuje dodatočné  vysvetlenie danej problematiky pre širokú verejnosť.

Druh a objem krmiva, ktoré sa môže na vnadiskách nachádzať je vymedzený zákonom. Na účely vnadenia je možné použiť jadrové krmivo, napr. jačmeň, kukuricu a dužinaté krmivo, napr. mrkvu, jablká, siláž a pod.  Viaceré veterinárne opatrenia povoľujú vyložiť max. 30 kg jadrového krmiva alebo 100 kg dužinatého krmiva počas jedného mesiaca.

Takto vyložené krmivo slúži na efektívnejší lov diviačej zveri, ktorá je v súčasnosti značne premnožená predovšetkým v západnej polovici Slovenska. V súvislosti s národným programom na zastavenie šírenia vysoko nákazlivého afrického moru ošípaných (AMO) prebieha intenzívny odlov diviakov v okresoch, kde ešte nebolo AMO rozšírené. Vnadisko na lov diviačej zveri musí byť zriadené tak, aby ostatná raticová zver mala k návnade sťažený prístup (zapracovanie návnady do zeme, používanie kŕmnych bubnov a pod.).

„Je potrebné poznamenať, že poľovná plocha na Slovensku predstavuje takmer 4 a pol milióna hektárov. Až na 71 % je plánovaný chov diviačej zvery čo znamená, že je tu zo zákona možné zriadiť tzv. vnadisko. Momentálne máme na Slovensku zaevidovaných 1885 poľovných revírov a cez 6100 aktívnych vnadísk diviačej zveri,“ doplnil Peter Balogh, generálny riaditeľ NLC.

Vnadisko môže byť zriadené na každých začatých 300 ha výmery poľovného revíru. Teoreticky je tak na Slovensku možné zriadiť 10 800 vnadísk. V III. stupni ochrany prírody je na založenie vnadiska potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody. V IV. a V. stupni ochrany prírody je vnadenie zveri zakázané.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood