Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Rada Európskej únie 16. mája 2023 prijala nové pravidlá na obmedzenie odlesňovania na celom svete.

16-05-2023

Rada Európskej únie definitívne odsúhlasila nariadenie, ktorého cieľom je minimalizovať riziko odlesňovania a degradácie lesov spojené s výrobkami, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ alebo sa z neho vyvážajú.

EÚ je veľkým spotrebiteľom a obchodníkom s komoditami a výrobkami, ktoré zohrávajú podstatnú úlohu pri odlesňovaní. Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť, aby spotreba týchto komodít a výrobkov v EÚ a obchod s nimi neprispievali k odlesňovaniu a ďalšej degradácii lesných ekosystémov.

Viac informácií na adrese: Rada prijala nové pravidlá na obmedzenie odlesňovania na celom svete - Consilium (europa.eu)

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood