Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom aj pre rozpad smrečín

10-07-2020

Ján Mičovský spolu so zástupcami Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), štátneho podniku Lesy SR, Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody, Okresného úradu v Námestove a médií si priamo v teréne pozreli príklady hospodárenia v lese. Hlavnou témou piatkového predpoludnia bol rozpad smrečín a prírode blízke hospodárenie v lese (PBHL).

Územie Oravy je známe rozpadom smrečín. Smreky hynú, pretože sa mení klíma, otepľuje sa, podkôrny hmyz im ubližuje a veľký vplyv majú aj emisie a vietor. Bojovať proti tomuto stavu sa dá chémiou (ktorú nechceme) alebo aktívnym manažmentom PBHL.

Počas piatkového výjazdu si prítomní pozreli typický oravský rozpad smrečín, ale aj svetielko nádeje – lesné porasty v katastrálnom území Oravskej lesnej. A práve tento kúsok Oravy je známy krásnym diferencovaným lesom bohatým na dreviny.

Dôvodom tohto lesa je PBHL, ktoré kopíruje procesy pralesa a je súčasťou moderného lesníctva. Jeho výsledkom je „veľa stromov a málo holín". Ťažba dreva nevyhnutne patrí k starostlivosti o lesy. Avšak prírode najbližší je výberkový spôsob ťažby: lesník vyberá strom z lesa individuálne a šetrne s kvalitnou technikou.

„PBHL zadržiava vodu v krajine, pozitívne ovplyvňuje klímu, nevysušuje pôdu a chráni vzácnu lesnú pôdu," priblížil výhody PBHL minister Ján Mičovský.

Problémom PBHL je premnožená zver, ktorá ničí mladé stromčeky. Riešením je znižovanie stavov raticovej zveri, čo bude súčasťou novely zákona o poľovníctve.

„Z celkovej výmery lesov na Slovensku (2 mil. ha) sú len približne 2%, ktoré využívajú PBHL. Dôvodom sú hlavne financie, keďže PBHL je finančne náročnejšie. Je nevyhnutné dofinancovať lesné hospodárstvo. Územie Odštepného závod Námestovo je vhodným príkladom správneho hospodárenia v lese. Dôležitou skutočnosťou je aj ustálená populácia hlucháňa hôrneho v tomto území, ktorému takýto typ lesa vyhovuje. Jeho biotop pozostáva zo živých smrekov a čistiniek (voľných plôch), starých aj nových stromov. Nevyhovuje mu hustý les, v ktorom nemôže lietať," uviedol Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

Hlucháň je veľký kurovitý vták, ktorý kladie vajíčka na zemi. Jeho mláďatká – kuriatka sa živia hmyzom a larvami z mravenísk. Úbytok hlucháňa súvisí aj s rozšírením jeho prirodzených predátorov, ktorými sú líška, kuna, krkavec, sojka, diviak, ale aj medveď.

Na piatkovom terénnom stretnutí tiež prítomní odborníci z Národného lesníckeho centra odprezentovali  moderné lesnícke technológie, ktoré dokážu rýchlo identifikovať choré stromy. Vďaka nim môže lesník včas zasiahnuť a vytiahnuť z lesa infikovaný strom a zabrániť tak rozpadu celého lesa.

Ide hlavne o satelitné, letecké a dronové snímky. Tie slúžia predovšetkým na vyhľadávanie roztrúsenej kalamity: vetrovej, lykožrútovej – zvrchu sa dá pekne identifikovať choré, alebo vyvrátené stromy. Žiaľ opäť kvôli poddimenzovaným možnostiam sa využívajú viac vo výskume ako v lesníckej praxi.

Pojem „Prírode blízke hospodárenie v lesoch" je v našom zákone ukotvený od roku 2019. Príkladov PBHL nájdeme u nás zatiaľ pomerne málo - ide o vybrané lokality v rámci Lesov SR š.p.: okres Gelnica, Námestovo, Prievidza, Brezno, Prešov; obecné lesy Stará Myjava a Veľký Folkmar, Mestské lesy Banská Bystrica a Košice. A to je aj dôvod prečo je v programovom vyhlásení vlády ukotvené zvýšenie podielu PBHL na Slovensku.

Vzorom pre našu krajinu môže byť starostlivosť o lesy vo Švajčiarsku, Slovinsku, Nemecku alebo Rakúsku.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood