Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pri nákupe potravín odporúčame spotrebiteľom vsadiť na osvedčené produkty a osvedčených dodávateľov

08-12-2016

Kvalita a bezpečnosť potravín ako aj ochrana spotrebiteľa sú pre rezort pôdohospodárstva prvoradé. Preto Štátna veterinárna a potravinová správa SR nariadila kontroly potravín, ktoré sa umiestňujú na trh a konzumujú v období Vianoc a Nového roku. Ministerstvo pôdohospodárstva vyzýva spotrebiteľov, aby kupovali osvedčené produkty a značky.

  • Nedostatky zistené u 8,9 % z viac ako 8 300 vykonaných kontrol
  • 100-% úspešnosť potravinovej kobry počas celoslovenských kontrol
  • Špeciálne kontroly vajec, medu, kapusty, vín a olejov

„Úradné kontroly, ktoré realizuje naša organizácia Štátna veterinárna a potravinová správa majú za cieľ chrániť spotrebiteľov a ich zdravie,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Výsledky kontrol potvrdzujú aj predchádzajúce zistenia, že pri nakupovaní nie je dobré experimentovať s potravinami pochybného pôvodu a neoverených značiek, aj napriek tomu, že sú lacnejšie. Odporúčame spotrebiteľom vsadiť na osvedčené produkty a osvedčených dodávateľov.“

Ministerka upozornila, že ak zákazník kupuje lacné a akciové tovary, musí si uvedomiť, že tieto tovary nesú v sebe aj väčšie riziko. „Spotrebiteľ síce ušetrí na lacných potravinách, ale nakoniec možno zaplatí viac na liekoch a podpíše sa to jeho na zdraví.“ Podľa ministerky potravina nie je tovar ako každý iný. „Nákupom zdravých potravín robíme niečo pre svoje zdravie.“ Vyzvala spotrebiteľov, aby sa zaujímali o to, čo kupujú, aby čítali etikety, letáky a pýtali sa personálu v potravinách na zloženie produktov.

Kontroly prebiehajú vo všetkých článkoch potravinového reťazca – od prvovýrobcov a spracovateľov, cez transport a skladovanie až po obchod. "V kontrolách sme sa zamerali na potraviny živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu, vrátane lahôdkarských výrobkov, ktoré sa umiestňujú na trh a konzumujú v období Vianoc a Nového roku," vysvetlil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozef Bíreš. V sledovanom, období do 30.11.2016, sa celkovo vykonalo 1062 cielených úradných kontrol potravín. Percento kontrol s nedostatkami predstavovalo 8,9%, za posledné obdobie je to najnižšia porušenosť pri úradných kontrolách potravín. Najväčšie problémy zaznamenali kontrolóri pri niektorých druhoch vajec a olejov.

"V rámci vianočných kontrol sme sa zamerali na došetrovanie vajec kontaminovaných salmonelou enteritidis z Poľska. Potvrdili sme, že uvedené vajcia od poľského producenta boli na Slovensko dovezené aj napriek tomu, že v rýchlom výstražnom systéme Slovensko nebolo uvedené. Vajcia boli stiahnuté z trhu a ich predaj bol zakázaný," uviedol Jozef Bíreš.

Pracovníci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zistili nebezpečné látky v dvoch olejoch dovezených z Ukrajiny, ktorých predaj následne zakázali. Ide o slnečnicový a tekvicový olej značky Golden Nature. V oboch produktoch bolo zistené nadlimitné množstvo enzo(a)pyrénu a iných škodlivých látok.

Kontroly kapusty aj medu až na pár výnimiek nepreukázali závažnejšie porušenia. Horšie to bolo s ovocím a zeleninou, kde nevyhovelo na kvalitu 31,3% a na označenie 39,8% z kontrolovaného množstva ovocia a zeleniny, čo  predstavuje viac ako 10 tisíc kg. Medzi najčastejšie porušované plodiny patria jablká, rajčiaky a banány. Kontrolóri odobrali odobratých 66 vzoriek vín domáceho a zahraničného pôvodu, pričom 10 vzoriek bolo nevyhovujúcich z dôvodu chýbajúceho alebo nesprávneho označenia, porušenia vône a chuti vína a nesprávneho obsahu alkoholu.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR zabezpečuje úradné kontroly potravín s cieľom, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov. „Potraviny musia byť na vysokej kvalitatívnej úrovni, biologicky plnohodnotné a majú zdraviu pomáhať, nie škodiť,“ vysvetlil Jozef Bíreš.

Medzi ďalšie potraviny počas vianočných kontrol, pri ktorých sme zistili najčastejšie nedostatky patrí škrupinové ovocie (prítomnosť lariev hmyzu, zámotky, neprirodzená zatuchnutá vôňa, prítomnosť mykotoxínov), mäso a mäsové výrobky (nesprávne označenie, bez dokladov o pôvode, nedodržanie zloženia), mliečne výrobky (predaj po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti), ryby (neuvádzanie pevnej a tekutej časti alebo nesprávne uvedený pomer, predaj po dátume minimálnej trvanlivosti), čokolády a čokoládové figúrky (neuvádzanie množstva kakaovej sušiny, predaj po dátume exspirácie) a zemiaky (nevhodné na ľudský konzum, klíčivosť a hniloba).

„Kontroly potravín vykonávame najmä preto, že nechceme, aby zákazníci kupovali mačku vo vreci. V prípade porušení pristupujeme k vyvodeniu zodpovednosti. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nebude akceptovať žiadne porušenia, ktoré môžu ohroziť spotrebiteľa,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood